Newsflash

We have launched the MODEL+ pilot demonstration project (demonstration of smart modular construction, connectivity and control of next-generation electricity and heat sources).

Piktronik d.o.o.

General Sales Terms and Conditions (slovene)

PDF-File

HTML-Version

General Sales Terms and Conditions (german)

PDF-File

HTML-Version

General Sales Terms and Conditions (english)

PDF-File

HTML-Version

 

General Purchase Order Terms and Conditions (slovene)

PDF-File

HTML-Version

General Purchase Order Terms and Conditions (german)

PDF-File

HTML-Version

General Purchase Order Terms and Conditions (english)

PDF-File

HTML-Version

 The waste electric and electronic equipment (WEEE) is a specific type of waste due to its composition and the content of the hazardous substances, so it is necessary to separate it from the other types of waste and perform the proper treatment. Therefore we inform you that you can submit  your waste electric and electronic equipment free of charge to the collection points of  ZEOS that on our behalf ensures the proper treatment of the WEEE. You can find the nearest and most appropriate  location for the submission of the WEEE as well as the other information at the link www.zeos.si

»Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si