Blitzmeldung

Wir haben das Pilot-Demonstrationsprojekt MODEL+ (Demonstration der intelligenten modularen Bauweise, Konnektivität und Steuerung von Strom- und Wärmequellen der nächsten Generation) gestartet.

Ime pilotno demonstracijskega projekta: Demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti in krmiljenja električnih in toplotnih virov naslednje generacije

Akronim projekta: MODEL+

Spletna stran/povezave: /

Naročnik projekta: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Časovni okvir:   1.4.2023 - 31.8.2025

Vrednost projekta: 2.066.674,58 €

Višina sofinanciranja: 999.999,76 €

Nosilec projekta na Piktronik d.o.o.: dr. Miran Rodič

Vodilni partner: REM d.o.o.

Sodelujoče organizacije: DANFOS Trata d.o.o., KRONOTERM d.o.o., Piktronik d.o.o., ROBOTINA d.o.o.

Koordinacija projekta: TECES, grozd zelenih tehnologij

Logo:

 

Namen projekta:

Razvoj in demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti tehnologij in rešitev za generiranje, hrambo in upravljanje električno-toplotnih virov s pomočjo digitalnega dvojčka za energijsko učinkovite in samozadostne modularne objekte nove generacije.

Strateški cilji

 • Demonstracija vzorčnega inovativnega več-domenskega modularnega objekta.
 • Doseganje najrazličnejših namembnosti, nadgradljivosti in »skalabilnosti« premestljivih kampov (baz).
 • Uporaba rešitev tako za potrebe civilne zaščite in reševanja kot za obrambne namene.
 • Razvoj in demonstracija visoko-tehnoloških rešitev s potencialom vstopa na nove trge.

Projektni cilji

 • Letni prihranek 21,2 t CO2.
 • Modularni objekt z avtonomnostjo delovanja 8 h.

Razvite inovativne rešitve

 • Modularni objekt z novimi konstrukcijskimi rešitvami – REM d.o.o.
 • Sistem ogrevanja in hlajenja s pametnim pogonom in z umetno inteligenco – DANFOSS Trata d.o.o.
 • Modularna toplotno-energetska enota (MTTE, toplotna črpalka, hranilnik toplote, hranilnik sanitarne vode) – KRONOTERM d.o.o.
 • Visokonapetostni baterijski hranilnik električne energije – PIKTRONIK d.o.o.
 • Sistem za upravljanje z energijo z digitalni dvojčkom – ROBOTINA d.o.o.

Širši kontekst

PD projekt MODEL+ se izvaja pod okriljem SiEnE - Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju in je del mednarodnega strateškega programa Pametne energetsko učinkovite in energijsko neodvisne premestljive baze (kampi) za dvojno rabo. Kot razvojni projekt povezuje različne razvojne misije (strateška področja usmerjanja razvoja naprednih tehnologij, produktov in storitev):

Skoraj nič energijske in trajnostne premestljive pametne stavbe | Zelena proizvodnja, pretvorba in shranjevanje energije | Toplotna, hladilna, klimatizacijska in prezračevalna tehnika

Javni razpis

Naziv: Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO).
Nosilni organ: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
Izvajalec: SPIRIT Slovenija, javna agencija.